Kế hoạch thay thế cây xanh tuyến đường Hoàng Liên
UBND phường Cốc Lếu triển khai kế hoạch thay thế cây xanh
KẾ HOẠCH

Cải tạo thay thế cây xanh đường Hoàng Liên đoạn từ Cầu Cốc Lếu đến phố Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai

Căn cứ Nghị quyết 01-NQ/BCH ngày 20/7/2015 của BCH Đảng bộ thành phố về việc cải tạo và phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Đề án 02-ĐA/TU ngày 31/12/2015 đề án cải tạo và phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 của Thành ủy Lào Cai;

Nghị Quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của HĐND thành phố Lào Cai về cơ chế hỗ trợ và cải tạo và phát triển cây xanh đô thị thành phố Lào Cai giai đoạn 2018 – 2020.

Thực hiện Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND thành phố Lào Cai quyết định ban hành Quy hoạch cải tạo và phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố Lào Cai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 29/9/2017 kế hoạch triển khai thực hiện cải tạo và phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố đến năm 2020.

          I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

          1. Mục đích:

          - Cải tạo, thay thế, phát triển hệ thống cây xanh đô thị trên cơ sở Nhà nước và nhân dân cùng thực hiện trong đó huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của Nhà nước, của cộng đồng xã hội, của nhân dân để chung tay cải tạo và phát triển hệ thống cây xanh đô thị đường Hoàng Liên để cơ bản đạt các tiêu chí về cây xanh đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại I, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị, góp phần xây dựng thành phố Lào Cai trở thành đô thị loại I.

          - Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý của các cơ quan chuyên môn trong việc quản lý, phát triển hệ thống cây xanh đô thị, Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong việc quản lý, bảo vệ, chăm sóc, phát triển hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn phường nói chung và đường Hoàng Liên nói riêng.

          2. Yêu cầu:

           - Thay thế 100% các cây không đúng chủng loại cây xanh đô thị, các cây có nguy cơ gẫy đổ, thân cong vẹo. Trồng mới bằng các chủng loại cây xanh đường phố theo quy hoạch đã được phê duyệt, tạo đồng bộ về cây xanh đường phố, tăng mỹ quan và cảnh quan đô thị.

          II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1.     Nội dung thực hiện:

-  Rà soát khối lượng cây xanh cần chặt hạ và thay thế (cây không đúng chủng loại, có nguy cơ gãy đổ, sâu bệnh...), khối lượng cây cần trồng mới.

- Thực hiện chặt hạ cây cũ, đánh gốc, thay đất mới.

- Lựa chọn đơn vị cung cấp cây giống, mua cây giống theo đúng chủng loại cây theo quy hoạch là cây Dầu nước đường kính cây ( Cách gốc 1m ) tối thiểu là 8cm, chiều cao cây tối thiểu là 3,0m.

- Trồng cây mới (chuẩn bị hố trồng cây đối với vị trí trồng mới, phân bón, nước tưới...).

- Bảo vệ cây sau khi trồng mới (sử dụng gông gỗ hoặc sắt 4 chân và đai trên dưới).

- Lát lại hành lang vỉa hè bị hư hỏng trong quá trình chặt hạ, trồng cây mới.

- Duy trì chăm sóc đảm bảo cây sinh trưởng phát triển ổn định sau 6 tháng (và lâu dài).

          2. Thời gian thực hiện:

          -  Thời gian chặt hạ, đào đánh gốc cũ xong trước 15 tháng 11 năm 2018.

          - Thời gian trồng xong trước 15 tháng 12 năm 2018.

III. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN:

1. Đối với khu vực tiểu công viên, trước cửa Công an phường ngân sách đầu tư 100%.

2. Đối với trước cửa trụ sở các tổ chức, doanh nghiệp: Huy động xã hội hóa 100% kinh phí từ các tổ chức, doanh nghiệp.

3. Đối với trước cửa nhà các hộ nhân dân huy động xã hội hóa 100% kinh phí từ các hộ gia đình.

VI. CƠ CHẾ XHH CẢI TẠO, PHÁT TRIỂN CÂY XANH:

Đề án thay thế, cải tạo cây xanh đường hoàng liên nói riêng và các đường khác trên địa bàn thành phố Lào Cai nói chung được thực hiện do Nhà nước và nhân dân cùng làm dựa trên kinh phí xã hội hóa từ các cơ quan, doanh nghiệp và các hộ gia đình cụ thể như sau:

1. Phần ngân sách nhà nước thực hiện các quy trình.

- Rà soát khối lượng cây xanh cần chặt hạ và thay thế (cây không đúng chủng loại, có nguy cơ gãy đổ, sâu bệnh...), khối lượng cây cần trồng mới. Xây dựng phương án cụ thể theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Thực hiện chặt hạ cây cũ, đào gốc và thay đất mới.

- Lát lại hành lang vỉa hè bị hư hỏng trong quá trình chặt hạ, trồng cây mới.

2. Phần xã hội hóa từ nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện.

- XHH cây giống, trồng và chăm sóc, gông gốc cây cho cây đứng thẳng để cây phát triển tốt.

- Trồng cây mới (chuẩn bị hố trồng cây đối với vị trí trồng mới, phân bón, nước tưới...).

- Duy trì chăm sóc đảm bảo cây sinh trưởng phát triển ổn định sau 6 tháng (và lâu dài)

( Có danh sách vị trí cây và các hộ gia đình kèm theo )

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

- Đồng chí Chủ tịch UBND phường phụ trách chung

- Đồng chí Nguyễn Duyên Khởi – Cán bộ QLĐT phường: Có trách nhiệm phoi hợp với các tổ dân phố rà soát các vị trí cây phải thay thế, tham mưu lựa chọn cây giống và cùng với các tổ dân phố giám sát việc chặt hạ, trồng thay thế cây mới.

- Các chi bộ Cốc Lếu 1, Hoàng Liên 2, Hoàng Liên 3: Chỉ đạo các tổ dân phố có liên quan tổ chức thực hiện.

- Các tổ dân phố số 1, 15, 17, 18:  Có trách nhiệm triển khai họp tới toàn thể nhân dân, triển khai kế hoạch thay thế cây xanh trên địa bàn. Huy động XHH kinh phí ( Cây giống, trồng, chăm sóc cây và gông cây) từ các hộ gia đình. Lựa chọn đơn vị cung ứng cây đảm bảo về quy cách, chủng loại và sinh trưởng tốt.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

- Đề nghi đảng ủy chỉ đạo các chi bộ KDC Cốc Lếu 1, Hoàng Liên 2, Hoàng Liên 3 chỉ đạo các tổ dân phố có liên quan và nhân dân để tổ chức thực hiện.

- MTTQ và các đoàn thể của phường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cải tạo, thay thế cây xanh đường Hoàng liên theo đúng tinh thần, kế hoạch, đề án cải tạo cây xanh treen địa bàn thành phố Lào Cai.

Trên đây là kế hoạch cải tạo thay thế cây xanh đường Hoàng Liên đoạn từ Cầu Cốc Lếu đến phố Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu, đề nghị các Chi bộ, tổ dân phố, cán bộ chuyên môn có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1