Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường Cốc Lếu nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật ngày 01/9/2023)

1. Đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường -  Thành ủy viên; Bí thư Đảng ủy phường Cốc Lếu

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Tên gọi khác: Không

Ngày, tháng, năm sinh: 25/02/1969,

Giới tính (nam, nữ): Nam

Quê quán: Xã Văn Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Nơi ở hiện nay: 072 đường quy hóa tổ 28, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Dân tộc: Kinh                          Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

 Lý luận chính trị:Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 27/10/1997, Ngày chính thức: 27/10/1998

Tình trạng sức khoẻ: Bình thường

Số điện thoại liên hệ: 0888682569

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/2007 - 1/2014: Bí thư Đảng ủy phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

1/2014 - 2/2023: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

3/2023 - đến nay: Bí thư Đảng ủy phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 
anh tin bai

 2. Đồng chí: Trần Thị Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy phường Cốc Lếu

Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ HOA

Tên gọi khác: Không

Ngày, tháng, năm sinh: 15/6/1970,

Giới tính (nam, nữ): Nữ

Quê quán: Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Tổ 34, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

Dân tộc: Kinh                          Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân chuyên ngành Kế toán

 Lý luận chính trị:Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 05/10/2002, Ngày chính thức: 05/10/2003

Tình trạng sức khoẻ: Bình thường

Số điện thoại liên hệ:0973432546

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/2002 - 10/2003: Phó Bí thư - Chi bộ Lê quý Đôn 3, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

8/2007 - 1/2019: Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Cốc Lếu

2/2019 - đến nay:  Phó bí thư Đảng ủy phường Cốc Lếu

 
anh tin bai

 3. Đồng chí Bùi Thị Phương Thảo - Chủ tịch UBND phường Cốc Lếu

Họ và tên khai sinh: BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

Tên gọi khác: Không

Ngày, tháng, năm sinh: 17/02/1983,

Giới tính (nam, nữ): Nữ

Quê quán: Xã ................, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái 

Nơi ở hiện nay: Tổ 3, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

Dân tộc: Kinh                          Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân chuyên ngành Luật kinh tế

 Lý luận chính trị:Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 02/01/2005, Ngày chính thức: 02/01/2006

Tình trạng sức khoẻ: Bình thường

Số điện thoại liên hệ:0919988308

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

12/2004 - 4/2023: Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cốc Lếu Phó

4/2023 - đến nay: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Cốc Lếu

 
anh tin bai

 4. Bùi Thị Phượng - Phó chủ tịch UBND phường Cốc Lếu

Họ và tên khai sinh: BÙI THỊ PHƯỢNG

Tên gọi khác: Không

Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1972,

Giới tính (nam, nữ): Nữ

Quê quán: Xã Bình Thanh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện nay: Số nhà 509 đường Nhạc Sơn tổ 36, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

Dân tộc: Kinh                          Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân chuyên ngành Chính trị học

 Lý luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 22/9/2002, Ngày chính thức: 22/9/2003

Tình trạng sức khoẻ: Bình thường

Số điện thoại liên hệ: 0912662109

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

4/2015 đến nay giữ chức Phó chủ tịch - UBND Phường Cốc Lếu

 
anh tin bai

 5. Đồng chí Đinh Trung Kiên - Phó chủ tịch UBND phường Cốc Lếu

Họ và tên khai sinh: ĐINH TRUNG KIÊN

Tên gọi khác: Không

Ngày, tháng, năm sinh: 17/01/1979,

Giới tính (nam, nữ): Nam

Quê quán: Xã Hải Lý, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Nơi ở hiện nay: Tổ 11, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Dân tộc: Kinh                          Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân chuyên ngành Quản lý đất đai

 Lý luận chính trị: Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 11/8/2006, Ngày chính thức: 11/8/2007

Tình trạng sức khoẻ: Bình thường

Số điện thoại liên hệ: 0984353768

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

4/2015 - 6/2020:  Phó Chánh văn phòng UBND - HĐND thành phố;

6/2020 - đến nay: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Cốc Lếu;

 
anh tin bai

 6. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phượng - Phó chủ tịch HĐND phường Cốc Lếu

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG

Tên gọi khác: Không

Ngày, tháng, năm sinh: 14/8/1977,

Giới tính (nam, nữ): Nữ

Quê quán: Xã Đa Lộc, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

Nơi ở hiện nay: SN 150, đường Trần Đăng ninh, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Dân tộc: Kinh                          Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh

 Lý luận chính trị: Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/5/2005, Ngày chính thức: 19/5/2006

Tình trạng sức khoẻ: Bình thường

Số điện thoại liên hệ: 0912088700

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/2009 - 8/2023: Công chức Văn phòng - thống kê phường Cốc Lếu

8/2023 - đến nay" 

 
anh tin bai

 7. Đồng chí Nguyễn Thị Hòa - Chủ tịch MTTQVN phường Cốc Lếu

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HÒA

Tên gọi khác: Không

Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1982,

Giới tính (nam, nữ): Nữ

Quê quán: Xã Vân Du, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

Nơi ở hiện nay: Tổ 8A, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai., Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

Dân tộc: Kinh                          Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân chuyên ngành Kế toán

 Lý luận chính trị: Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:  26/9/2012, Ngày chính thức: 26/9/2013

Tình trạng sức khoẻ: Bình thường

Số điện thoại liên hệ:0968623888

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/2011 - 7/2020 công chức tài chính - kế toán phường Cốc Lếu

7/2020 - Đến nay Chủ tịch Ủy ban MTTQ - Công chức - UBND phường Cốc Lếu

 
anh tin bai

 8. Đồng chí Nguyễn Hồng Nghĩa - Bí thư Đoàn  thanh niên phường Cốc Lếu

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HỒNG NGHĨA

Tên gọi khác: Không 

Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1994,

Giới tính (nam, nữ): Nam

Quê quán: Xã Nhân Chính, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

Nơi ở hiện nay: Tổ 10, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Dân tộc: Kinh                          Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân chuyên ngành Công nghệ hóa môi trường

 Lý luận chính trị: Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/10/2018, Ngày chính thức: 10/10/2019

Tình trạng sức khoẻ: Bình thường

Số điện thoại liên hệ: 0398323375

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/2020 - Đến nay: Bí thư Đoàn thanh niên phường Cốc Lếu

 
anh tin bai

 9. Đồng chí Lê Mai Lan - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Cốc Lếu

Họ và tên khai sinh: LÊ MAI LAN

Tên gọi khác: Không

Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1992,

Giới tính (nam, nữ): Nữ

Quê quán: Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nơi ở hiện nay: số nhà 204, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Dân tộc: Kinh                          Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân chuyên ngành Kế toán

 Lý luận chính trị: Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:  08/01/2013, Ngày chính thức: 08/01/2014

Tình trạng sức khoẻ: Bình thường

Số điện thoại liên hệ:0912777661

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

5/2017 - đến nay: Chủ tịch Hội Liên hiệp phường Cốc Lếu

 

 10. Đồng chí Nguyễn Đình Nhẫn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Cốc Lếu

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ĐÌNH NHẪN

Tên gọi khác: Không

Ngày, tháng, năm sinh: 17/12/1960,

Giới tính (nam, nữ): Nam

Quê quán: xã Tuy Lộc., thành phố Yên Bái., Yên Bái.

Nơi ở hiện nay: số nhà 126 đường Trần Đăng Ninh., Cốc Lếu., Thành phố Lào Cai, Lào Cai.

Dân tộc: Kinh                          Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn cao nhất:Cao đẳng

 Lý luận chính trị: Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:  04/3/1985, Ngày chính thức: 04/9/1986

Tình trạng sức khoẻ: Bình thường

Số điện thoại liên hệ:0328622329

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

4/2017 - Đến nay Chủ tịch Hội Cựu chiến binh - UBND phường Cốc Lếu

 
anh tin bai

CTTĐT phường
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 31
  • Trong tuần: 910
  • Tất cả: 115,139