Hội nghị điểm Ban công tác Mặt trận khu dân cư Nhiệm kỳ 2024 - 2026

Thực hiện kế hoạch số:18/KH-MTTQ-BTT, ngày 05/10/2023 của Ban thường trực UB MTTQ VN phường Cốc Lếu về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cốc Lếu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Sáng ngày 08/11/2023, Ban công tác Mặt trận khu dân cư Hồng Hà 2 long trọng tổ chức Hội nghị điểm Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024 - 2026.

Hội nghị đã tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Quán triệt Nghị quyết số 61-NQ/ĐU, ngày 28/9/2023 của Đảng uỷ phường Cốc Lếu Nghị quyết lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cốc Lếu khoá VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 và Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT, ngày 05/10/2023 của Ban thường trực UB MTTQ VN phường Cốc Lếu về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cốc Lếu khoá VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021 -2024, chương trình hành động 2024 - 2026.

3. Hội nghị thảo luận, đóng góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cốc Lếu trong nhiệm kỳ mới; góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Củng cố, kiện toàn (thay thế, bổ sung thành viên) Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024-2026.

5. Thông qua thông báo phân bổ số lượng, thành phần đại biểu để hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cốc Lếu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

6. Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

 

Nguyễn Thị Hòa - Chủ tịch UB MTTQ VN phường Cốc Lếu
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 60
  • Trong tuần: 60
  • Tất cả: 100,985