Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
69/KH-UBND 17/03/2023 Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao
Lượt xem: 46
Tải về 0
68/KH-UBND 16/03/2023 Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ chào mừng 30 ngày thành lập phường Cốc Lếu
Lượt xem: 48
Tải về 0
58/KH-UBND 22/02/2023 Kế hoạch thông tin tuyên truyền
Lượt xem: 44
Tải về 0
47/KH-UBND 09/02/2023 Kê hoạch tổ chức tuyên truyền qua loa truyền thanh
Lượt xem: 45
Tải về 0
96/KH-UBND 22/06/2022 KẾ HOẠCH Thí điểm 1 năm hoạt động “Tổ công nghệ số cộng đồng” phường Cốc Lếu
Lượt xem: 70
Tải về 0
95/KH-UBND 22/06/2022 KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn phường Cốc Lếu
Lượt xem: 66
Tải về 0
Công văn hướng dẫn tuyên truyền tháng 01-2022 05/01/2022 Công văn hướng dẫn tuyên truyền tháng 01-2022
Lượt xem: 61
Tải về 0
Tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải báo chí 25/11/2021 Tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng
Lượt xem: 59
Tải về 0
Công văn VV triển khai các biện pháp cấp bách phòn 12/05/2021 Công văn VV triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn phường
Lượt xem: 62
Tải về 1
67/KH-UBND 15/05/2019 Triển khai thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn phưi\ơngf
Lượt xem: 100
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH
 
Designed by VNPT