Luật Thanh tra
Số ký hiệu văn bản Luật số 11/2022/QH15
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 01/07/2023
Trích yếu nội dung Luật Thanh tra
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực lĩnh vực chung
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm luat-thanh-tra.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT