Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 294/BC-UBND
Ngày ban hành 24/11/2023
Ngày hiệu lực 24/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc_pbgdpl_nam_2023_phuong_huon2024.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT