Báo cáo Công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại phường Cốc Lếu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 297/BC-UBND
Ngày ban hành 24/11/2023
Ngày hiệu lực 24/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại phường Cốc Lếu năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực lĩnh vực chung
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc_297-ngay-24-11-cong_tac_dam_bao_an_toan_an-ninh-mang.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT