Kế hoạch Công khai thông tin theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Số ký hiệu văn bản 1796/KH-UBND
Ngày ban hành 29/11/2023
Ngày hiệu lực 29/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Công khai thông tin theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực lĩnh vực chung
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh-176-ngay-29-11_cong_khai_thong_tin.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT