Báo cáo tuyên truyền CCHC năm 2023
Số ký hiệu văn bản 303/BC-UBND
Ngày ban hành 29/11/2023
Ngày hiệu lực 29/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tuyên truyền CCHC năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực lĩnh vực chung
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-303-ngay-29-11_tuyen_truyen_cchc_nam_2023.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT