Danh sách kê khai tài sản
Số ký hiệu văn bản DS
Ngày ban hành 13/12/2023
Ngày hiệu lực 13/12/2023
Trích yếu nội dung Danh sách kê khai tài sản
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực lĩnh vực chung
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tong_hop_ds_ke_khai_tai_san_na2023.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT