Kế hoạch sinh hoạt hè 2023
Số ký hiệu văn bản 103/KH-UBND
Ngày ban hành 19/05/2023
Ngày hiệu lực 19/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch sinh hoạt hè 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực lĩnh vực chung
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_he_2023_230519093825752750220230519024128722_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT