Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 108/BC-UBND
Ngày ban hành 15/05/2023
Ngày hiệu lực 15/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực lĩnh vực chung
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc_cchc_6_thang_nam_2023_2305120230515113244356_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT