KẾ HOẠCH Thực hiện cơ sở Y tế “Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp ” trên địa bàn Phường Cốc Lếu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 102/KH-UBND
Ngày ban hành 12/05/2023
Ngày hiệu lực 12/05/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện cơ sở Y tế “Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp ” trên địa bàn Phường Cốc Lếu năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Địa chính-xây dựng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_sang_xanh_sach_dep_2023_23020230512020013837_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT