KẾ HOẠCH Triển khai xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2023
Số ký hiệu văn bản 93/KH-UBND
Ngày ban hành 24/04/2023
Ngày hiệu lực 24/04/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực lĩnh vực chung
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_xd_cap_dien_hinh_2023042120230424105008378_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT