KẾ HOẠCH Đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn phường Cốc Lếu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 88/KH-UBND
Ngày ban hành 13/04/2023
Ngày hiệu lực 13/04/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn phường Cốc Lếu năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_nam_2023_23041309483171371020230413113533496_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT