Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ
Số ký hiệu văn bản 15/KH-UBND
Ngày ban hành 17/01/2023
Ngày hiệu lực 17/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực lĩnh vực chung
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 15ke_hoach_van_thu_luu_tru_nam_2023.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT