Kế hoạch thực hiện công tác dân số
Số ký hiệu văn bản 38/KH-UBND
Ngày ban hành 01/02/2022
Ngày hiệu lực 01/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác dân số
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 38ke_hoach_ds_va_phat_trien_nam_2023.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT