Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023
Số ký hiệu văn bản 39/KH-UBND
Ngày ban hành 01/02/2023
Ngày hiệu lực 01/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực lĩnh vực chung
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 39kh_tuyen_truyen_cchc_nam_2023.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT